Aanmelden
Inloggen

Waar gewerkt wordt,
werkt projectadministratie.nl.

projectadministratie.nl kent vele typen gebruikers. Zo zijn er ondernemers die dankzij projectadministratie.nl op elk moment inzicht hebben in hun debiteurenvorderingen en facturenverkeer. Grote organisaties met een omvangrijk klantenbestand vinden belangrijke contactinformatie snel en eenvoudig in de uitgebreide relatiedatabase. En organisaties met veel buitendienstmedewerkers profiteren van het feit dat het pakket een online-applicatie is en dat de urenadministratie altijd en overal kan worden bijgewerkt.

Eénmanszaken

  • Relatiebeheer, offreren, orders beheren en factureren.
  • Gemiddelde tijdsbesparing 3-5 uur.

Kleine en middelgrote bedrijven en bureaus

  • Relatiebeheer, urenadministratie, prijsbeleid, productdefinitie, offreren, orders beheren en factureren, centrale agenda en planning, projectbewaking.
  • Gemiddelde tijdsbesparing 6-10 uur.

(middel)grote handelsondernemingen

  • Relatiebeheer, centrale agenda en planning, urenadministratie, prijsbeleid, inkoopadministratie, offreren, orders beheren en factureren, exporteren managementgegevens t.b.v. aanleveren aan accountant,
  • debiteurenbewaking, betalingsherinneringen en aanmaningen versturen, projectbewaking.
  • Gemiddelde tijdsbesparing 6-10 uur.
Indien gewenst kan er onderscheid worden gemaakt tussen gebruikers op beslissingsniveau en uitvoerend niveau. Zo is vertrouwelijke managementinformatie af te schermen en eenvoudig te beveiligen.

Ieder z'n projectadministratie dus.